RESIDÊNCIA SN

Autoria:   Filipe Pederneiras e Thiago Bandeira de Mello. 

 


Local: Ouro Branco / Minas Gerais

 


Ano: 2014

 

 

PLANTA DE COBERTURA
PLANTA DE COBERTURA
press to zoom
PLANTA PAVIMENTO INFERIOR
PLANTA PAVIMENTO INFERIOR
press to zoom
PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR
PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR
press to zoom
CORTE AA
CORTE AA
press to zoom
CORTE BB
CORTE BB
press to zoom